tel.: 605 187 270
e-mail: info@arlepa.cz
bydlení
bez starostí

statické posudky

Na přání klienta vypracujeme odborné zpracování statických posudků nosných i nenosných konstrukcí pozemních staveb. Nabízíme konzultace při rekonstrukci bytů a bytových jader, rekonstrukci rodinných domů, bourání či řezání dodatečných otvorů ve stěnách a stropech, dodatečném přitížení či nadměrných průhybech nebo výskytu trhlin ve stěnách a stropech.